çifayda

çifayda
ara s. <fars.> Nə olsun ki, nə xeyri var, təəssüf ki. Sərraf əlində olsan əgər yoxdu qiymətin; Bir ləlsən, çifaidə, yox qədrini bilən. S. Ə. Ş.. Mərvdən gələn kağızda yazılıb ki, «camaat artıq meyil edirlər, abunə olub məcmuə oxusunlar», amma, çifayda, bimövqe mətləblər, mane olur! C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • çifayda — f. və ə. nə faydası? nə xeyri? …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çifaidə — f. və ə. bax: çifayda …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəni — <ər.> Övlad, oğullar. Bəni adəm – insan, adam. Mən bəni adəm üçün görməmişəm səcdə ola. S. Ə. Ş.. Bəni insan – bax bəni adəm. Bir tərəf qurd edibdi bağrımı qan; Bir tərəfdən də xud bəni insan. S. Ə. Ş.. Bəni növi bəşər – bax bəniadəm. Lakin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpü — 1. is. 1. Çay, dəmir yolu və s. üzərindən keçmək üçün daşdan, taxtadan, dəmirdən qurulan tikili, keçid. Dəmir yol körpüsü. Taxta körpü. Çay körpüsü. Körpüdən keçmək. Körpü tikmək. – Biz Acı körpüsünü keçib şose yolu idarəsinə çatana qədər iki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yassar — sif. və is. məh. 1. Bacarıqsız, fərasətsiz, əlindən iş gəlməyən, fərsiz. <Zalxa:> . . Hamı heyifsilənirlər ki, Tarverdi necə gözəl oğlandır, heç tayı yoxdur, amma çifayda qorxaqdır, yassardır. M. F. A.. <Əbdürrəhman bəy:> Qorxma… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yol — is. 1. Gediş gəliş və nəqliyyat işləməsi üçün zolaq şəklində ayrılmış yer. Kəndarası yol. Bu yol haraya gedir? Avtomobil yolu. Şose yolu. – <Yusif şah> əmr elədi ki, hər yerdə yollar təmir olunsun və lazım məqamlarda və mənzillərdə körpülər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”